POSTUP PRO ZÍSKÁNÍ PLAVEBNÍ NÁLEPKY = „VINĚTY“
V SOULADU S NAŘÍZENÍM O PODMÍNKÁCH PŘÍJEZDU A POBYTU CIZÍCH JACHET A
ČLUNŮ URČENÝCH PRO SPORT A ZÁBAVU VE VNÍTŘNÍCH MOŘSKÝCH VODÁCH A TERIOTORIÁLNÍM MOŘI CHORVATSKÉ REPUBLIKY
 
 
Vážení "loďaři" a jachtaři,
 
Tímto návodem si Vás dovolujeme seznámit s předpisy a způsobem jejich uplatnění, abychom Váš pobyt v Chorvatsku na lodi učinili pohodlnějším a bezpečnějším. Obecně se v Chorvatsku toleruje, že do 3m délky nafukovacího člunu a 5 kw nejsou potřeba kapitánské zkoušky, ani nemusí být viněta, je však idální mít loď zaregistrovanou v ČR, že loď skutečně patří Vám. Touto registrací malého plavidla se zabývá tato firma: http://www.cslloyd.cz/ Toto tvrzení však není právně podložené.. Jinými slovy pokud se nebudete příslušnému policistovi libit máte smůlu a neobejde se to bez pokuty.. Je však pravda, že pokud neděláte něco nezákonného, jako například jezdit na pláži mezi koupajícíma se lidma atd., tak si Vás policisté v takto malém člunu nevšímají..
 
POSTUP pro získání Viněty:
Osoba která řídí cizí jachtu nebo nafukovací člun (dále jen: plavidlo) je povinná při připlutí do vnitřních mořských vod a teritoriálního moře Chorvatské republiky doplout nejkratší cestou do nejbližšího přístavu otevřeného pro mezinárodní veřejnou dopravu za účelem provedení pohraniční kontroly lodi a posádky a získání plavební nálepky (viněty) v přístavním kapitanátu nebo v jeho pobočce.
Cizí státní občan který do Chorvatské republiky přivezl člun po souši nebo má plavidlo v Chorvatsku uskladněné, je rovněž povinný před vyplutím na moře získat vinětu v příslušném kapitanátu nebo na jeho pobočce.
 
Přístavní kapitanát (nebo jeho pobočka) vydá vinětu na základě dokumentů kterou předloží osoba která řídí motorový člun, a to konkrétně:
(lejstra na vyplnění Vám dají  na všech kapitanátech)
 
1. Seznam posádky
obsahuje jména členů posádky a pasažérů který přístavní kapitanát/pobočka ověří podpisem a razítkem.
Jestliže osoba která řídí plavidlo nemá v úmyslu  během pobytu V Chorvatských vodách po dobu platnosti vignetty posádku měnit, není povinna se dále přihlašovat v přístavním kapitanátu nebo jeho pobočce.
Osoba která řídí plavidlo může v Chorvatsku nalodit posádku, se kterou připlula z ciziny. V tomto případě musí přihlásit změnu posádky na kapitanátu a s takto přihlášenou posádkou smí vyplout z Chorvatské republiky. Do seznamu posádky lodi, doporučuji napsat jako první kapitány člunu, kteří mají oprávnění řidit loď.
 
2. Seznam osob
Jachtařům je umožněno, aby v Chorvatské republice měnili osazenstvo jachty ale s podmínkou, že před vyplutím, nebo před začátkem plavby vyplní tzv. „Seznam osob“. Celkový počet osob na Seznamu uvedených nesmí překročit dvojnásobek kapacity plavidla. Výjimečně, s povolením přístavního kapitanátu, se seznam osob může dále zvýšit maximálně o dalších 30% ze základního počtu osob registrovaného v dokladech motorového člunu, nebo plachetnice, pokud se na plavidle nachází jeho majitel. Pokud v době získání viněty z oprávněných důvodů nemůžete do Seznamu osob napsat všechny osoby, které mají na lodi či nafukovacím člunu, pobývat během platnosti viněty, zapíšete s povolením přístavního kapitanátu veškeré další osoby do seznamu během jejich prvního nalodění.
 
Majitel člunu, který uvedl kompletní seznam osob (do povoleného počtu osob na palubě) do Seznamu osob, již nemusí dále hlásit v přístavním kapitanátu výměnu osob na palubě člunu uvedených v Seznamu. Počet takových výměn osob uvedených v Seznamu není omezen.
Jestliže potřebujeme nalodit jinou osobu dosud v Seznamu neuvedenou, je nutno před vyplutím o tomto podat zprávu přístavnímu kapitanátu nebo jeho pobočce, kvůli odpovídající změně v Seznamu osob.
Osoby, které pobývají na Vaší lodi pouze během pobytu v přístavu nebo na kotvišti, není nutné zvláště přihlašovat.
 
3. Osvědčení, že je loď či gumový člun způsobilé plavby podle národních předpisů státu pod jehož vlajkou pluje.
Jestli plavidlo nemá doklad o způsobilosti k plavbě v souladu s národními předpisy mateřského státu, provede přístavní kapitanát /pobočka řádnou prohlídku plavidla v souladu s ustanovením Směrnic o člunech a jachtách;
 
4. Osvědčení, že je osoba která řídí plavidlo způsobilá k řízení plavidla (vydává se na www.spspraha.cz )
Osvědčení musí být v souladu s národními předpisy státu vlajku pod níž loď kterou pluje, jinými národními předpisy nebo s nařízeními Směrnic o člunech a jachtách. Cizí osoby, které dle národních předpisů státu, pod jehož vlajkou loď pluje nemusí být způsobilé k řízení plavidla, musí získat odpovídající osvědčení nebo průkaz způsobilostí v souladu s předpisy Chorvatské republiky.
 
5. Potvrzení o pojištění odpovědnosti za škody způsobené plavidlem má-li plavidlo pohonný motor o výkonu větším než 15 kW; (lze koupit až v Chorvatském kapitanátu)
 
6. Osvědčení o vlastnictví (motorového člunu, plachetnice, nafukovacího člunu) nebo plnou moc, na základě které je možné potvrdit že majitel souhlasí s půjčením plavidla jiné osobě. (Pokud není loď nebo i nafukovací člun Váš, doporučuji, si sebou vzít anglicky napsanou plnou moc ověřenou notářem)
 
Zakoupením viněty zaplatíte veškeré závazky, který zahrnují další poplatky:
a) bezpečnost plavby (na základě Nařízení o výšce poplatku pro bezpečnost plavby, kterou platí majitel cizího člunu nebo jachty)
b) využití objektů zabezpečujících plavbu (majáků) podle sazebníku společnosti Plovput d.o.o. - Split
c) námořní informační mapu (vydanou Chorvatským hydrografickým institutem)
d) správní poplatek (na základě Zákona o správních poplatcích)
Výška poplatků je předepsána Nařízením, které je uvedeno v příloze tohoto Návodu. Jak je vidět, ceny jsou zachovány na úrovni loňských sazeb, a zachován je také systém slev pro naše tradiční hosty.
Viněta se lepí na viditelné části trupu lodi nebo plexi sklo Vaší lodi, na nafukovacích člunech si to většinou lepí na lodní motor a ústřižek viněty se lepí na Seznam osob.
Všechny uvedené předpisy slouží především ke zvýšení Vašeho bezpečí při pobytu na moři.
 
Dále doporučujeme mít ve vaší loďi či motorovém člunu vždy při ruce záchrané vesty na pro každou osobu co je na palubě člunu při plavbě..
 
ALKOHOL

Od 21. prosince 2004 začal v Chorvatsku v platit nový Námořní zákon (Pomorski zakonik). Podle tohoto zákona nesmí mít kapitán ani posádka lodi nebo jachty při plnění svých povinností více než 0,5 promile alkoholu v krvi. Při množství větším než 0,5 promile neplatí žádná další tolerance a pokuty mohou být vysoké, od 2000 až do 15000 kun (podle paragrafu 1006), případně i odejmutí oprávnění k plavbě.

V paragrafu 134 se doslova uvádí, že "Velitel, člen posádky lodě, jachty nebo člunu nesmí být pod vlivem alkoholu, návykových drog nebo jiných látek, které ovlivňují stav vědomí, nesmí být nemocen nebo unaven" a dále, že "Velitel, člen posádky lodě, jachty nebo člunu nesmí mít během služby na plavidle více jak 0,5 g/kg alkoholu v krvi".

Nový zákon je ve srovnání se zákonem o bezpečnosti silničního provozu, který loni v létě vstoupil v platnost, velmi přísný, protože nekompromisně trestá každé i sebemenší nedodržení předpisu a vůbec přitom nerozlišuje, o kolik viník předpis o alkoholu přestoupil.

Informace:

 
Stálé mezinárodní námořní hraniční přechody:
 • Umag
 • Poreč
 • Rovinj
 • Pula
 • Raša Bršica
 • Rijeka
 • Mali Lošinj (ostrov Lošinj)
 • Senj
 • Maslenica
 • Zadar
 • Šibenik
 • Split
 • Ploče
 • Metković
 • Korčula (ostrov Korčula)
 • Dubrovník.
Mezinárodní námořní hraniční přechody pouze se sezónním provozem (od 1.4. do 31.10.):
 • Novigrad
 • ACI marina Umag
 • Sali (ostrov Dugi otok)
 • Soline (ostrov Dugi otok)
 • Ravni Žakanj (Kornatské ostrovy)
 • Primošten
 • Vis (ostrov Vis)
 • Hvar (ostrov Hvar)
 • Vela Luka (ostrov Korčula)
 • Ubli (ostrov Lastovo).

(Obecně se v Chorvatsku toleruje, že do 3m délky nafukovacího člunu a 5 kw nejsou potřeba kapitánské zkoušky, ani nemusí být viněta, je však idální mít loď zaregistrovanou v ČR, že loď skutečně patří Vám. Touto registrací malého plavidla se zabývá tato firma: http://www.cslloyd.cz/ Toto tvrzení však není právně podložené.. Jinými slovy pokud se nebudete příslušnému policistovi libit máte smůlu a neobejde se to bez pokuty.. Je však pravda, že pokud neděláte něco nezákonného, jako například jezdit na pláži mezi koupajícíma se lidma atd., tak si Vás policisté v tatko malém člunu nevšímají.. 

Poplatky 2010 (ceny se mohli změnit a nezahrnují povinné ručení):

 

Poplatek za motorové čluny
Délka člunu Cena v kunách
do 2,5 m délky s pohonným zařízením o výkonu přes 5 kW 140
od 2,5 do 4 m délky 210
od 4 do 5 m délky 280
od 5 do 6 m délky 350
od 5 do 6 m délky 350
od 5 do 7 m délky 525
od 7 do 8 m délky 630
od 8 do 9 m délky 735
od 9 do 10 m délky 840
od 10 do 11 m délky 945
od 11 do 12 m délky 1 050

 

Poplatek za jachty
Délka jachty Cena v kunách
od 12 do 15 m délky 1 225
od 15 do 20 m délky 1 440
od 20 do 30 m délky 1 575
přes 30 m délky 1 750

 

Informace ohledně předpisů v Chorvatsku jsou jen informativního charakteru a mohli se změnit, proto za to co je zde napsáno neneseme žádnou zodpovědnost.

Odkazy na stránky poskytující další informace o Chorvatsku


 

Praktické informace
Chorvatské turistické sdružení - Pražská kancelář www.htz.cz
Chorvatské turistické sdružení (HTZ) www.htz.hr
Ministerstvo cestovního ruchu Chorv.republiky www.mint.hr
Chorvatský autoklub (HAK) www.hak.hr
Chorvatské dálnice (HAC) www.hac.hr
Dálnice Rijeka - Záhřeb www.arz.hr
BINA-Istra - istrijské dálnice www.bina-istra.com
Jadrolinija - lodní doprava www.jadrolinija.hr
Chorvatská národní banka (HNB) www.hnb.hr
HNB - kurzovní lístek www.hnb.hr/tecajn/htecajn.htm
INA - ceny pohonných hmoty www.ina.hr
Chorvatský hydrometeorologický ústav meteo.hr

Národní parky
Plitvice www.np-plitvicka-jezera.hr
Brijuni www.brijuni.hr
Krka www.npkrka.hr
Kornati www.kornati.hr
Mljet www.np-mljet.hr
Paklenica www.paklenica.hr
Severní Velebit www.np-sjeverni-velebit.hr
Risnjak www.risnjak.hr

Chráněné krajinné oblasti (chorv. parkovi prirode)
Učka www.pp-ucka.hr
Velebit www.velebit.hr
Telašćica www.telascica.hr
Vranské jezero www.vransko-jezero.hr
Biokovo www.biokovo.com
Lastovo www.pp-lastovo.hr

Regionální turistické informace
(turistická sdružení jednotlivých žup)
Istrijská župa www.istra.hr
Kvarner, tj. Primorsko-goranská župa www.kvarner.hr
Licko-senjská župa www.lickosenjska.com
Zadarská župa www.zadar.hr
Šibenicko-kninská župa www.sibenikregion.com
Splitsko-dalmatská župa www.dalmatia.hr
Dubrovnicko-neretvanská župa www.visitdubrovnik.hr
Karlovacká župa www.tzkz.hr
Záhřebská župa www.tzzz.hr

Místní turistické informace
(místní turistická sdružení, příp. města nebo obce)
Bale www.bale-valle.hr
Baška www.tz-baska.hr
Baška Voda www.baskavoda.hr
Bibinje www.tzo-bibinje.hr
Biograd www.tzg-biograd.hr
Blato www.blato-croatia.com
Bol www.bol.hr
Brela www.brela.hr
Brtonigla www.tzo-brtonigla.hr
Buje www.tzg-buje.hr
Buzet www.tz-buzet.hr
Cavtat-Konavle www.tzcavtat-konavle.hr
Cres www.tzg-cres.hr
Crikvenica www.tzg-crikvenice.hr
Dobrinj-Šilo www.tzo-dobrinj.hr
Dramalj www.tzm-dramalj.com
Dubrovník www.tzdubrovnik.hr
Dugi otok-Sali www.dugiotok.hr
Dugi Rat www.dalmacija.net/dugirat
Fažana www.fazana.hr
Funtana www.istra.com/funtana
Gospić www.tz-gospic.hr
Govedjari - Mljet www.mljet.hr
Gradac www.gradac.hr
Grebaštica www.grebasticasibenik.com
Grožnjan www.tz-groznjan.hr
Hvar - město www.tzhvar.hr
Ičići www.tourism-icici.hr
Igrane www.igrane.com
Imotski www.tz-imotski.hr
Jadranovo www.tzm-jadranovo.hr
Janjina-Drače-Sreser www.tzjanjina.hr
Jezera www.summernet.hr/jezera
Jelsa www.tzjelsa.hr
Kali www.kali.hr
Karlobag www.tz-karlobag.hr
Karlovac wwww.karlovac-touristinfo.hr
Kaštely www.kastela-info.hr
Kolan-Mandre www.tzkolan-mandre.com
Komiža www.tz-komiza.hr
Korčula www.visitkorcula.net
Korčula www.korcula.net
Kostrena www.tzo-kostrena.hr
Krapanj-Brodarica www.tz-brodarica.hr
Krk - ostrov www.krk.hr
Krk - město www.tz-krk.hr
Kukljica www.kukljica.hr
Labin-Rabac www.rabac-labin.com
Lastovo www.lastovo-tz.net
Ližnjan www.turizamliznjan.hr
Lokve www.tz-lokve.hr
Lopar www.lopar.com
Lovran www.tz-lovran.hr
Lumbarda www.lumbarda.hr
Makarská www.makarska-info.hr
Mali Lošinj www.tz-malilosinj.hr
Malinska www.tz-malinska.hr
Medulin www.tzom.hr
Metković www.metkovic.hr
Milna www.milna.hr
Mljet-Govedjari www.mljet.hr
Mošćenička Draga www.tz-moscenicka.hr
Murter-Kornati www.tzo-murter.hr
Nin www.nin.hr
Njivice-Omišalj www.tz-njivice-omisalj.hr
Novalja www.tz-novalja.hr
Novi Vinodolski www.tz-novi-vinodolski.hr
Novigrad www.novigrad-cittanova.hr
Ogulin www.tz-grada-ogulina.hr
Omiš www.tz-omis.hr
Omišalj-Njivice www.tz-njivice-omisalj.hr
Opatija www.opatija-tourism.hr
Orebić www.tz-orebic.com
Otočac www.tz-otocac.hr
Pag - město www.pag-tourism.hr
Pakoštane www.pakostane.hr
Pašman www.pasman.hr
Pazin www.tzpazin.hr
Pirovac www.tz-pirovac.hr
Podgora www.podgora.hr
Podstrana www.tz-podstrana.hr
Poreč www.to-porec.com
Posedarje www.tzo-posedarje.hr
Postira www.dalmacija.net/postira
Povljana www.povljana.hr
Preko www.tz.preko.hr
Primošten www.tz-primosten.hr
Privlaka www.privlaka-tz.hr
Pučišća www.pucisca.hr
Pula www.pulainfo.hr
Punat www.tzpunat.hr
Ráb www.tzg-rab.hr
Rabac-Labin www.rabac-labin.com
Rijeka www.tz-rijeka.hr
Rogoznica www.rogoznica.net
Rovinj www.tzgrovinj.hr
Sali-Dugi otok www.dugiotok.hr
Savudrija www.istria-savudrija.com
Seget Donji www.tz-seget.hr
Selca www.tzoselca.hr
Selce www.tzselce.hr
Senj www.tz-senj.hr
Silba www.silba.net
Sinj www.tzsinj.hr
Skradin www.skradin.hr
Slunj www.tz-slunj.hr
Smokvica-Brna www.brna.hr
Solin www.solin-info.com
Split www.visitsplit.com
Stara Novalja www.tzstaranovalja.hr
Stari Grad www.stari-grad-faros.hr
Starigrad-Paklenica www.rivijera-paklenica.hr
Stobreč www.dalmacija.net/stobrec
Ston www.ston.hr
Sućuraj www.sucuraj.com/tz
Sukošan www.sukosan.hr
Supetar www.supetar.hr
Sutivan www.sutivan.hr
Sveti Filip i Jakov www.sv-filipjakov.hr
Svetvinčenat wwww.svetvincenat.hr
Šibenik www.sibenik-tourism.hr
Šibenik www.infoadriatic.com
Šilo-Dobrinj www.tzo-dobrinj.hr
Šolta www.solta.hr
Tar-Vabriga www.istra.com/tar-vabriga
Tisno www.tisno.hr
Tribunj www.tz-tribunj.hr
Trogir www.tztrogir.hr
Trogir www.trogir-online.com
Trpanj www.tzo-trpanj.hr
Tučepi www.tucepi.hr
Ugljan www.ugljan.hr
Umag www.tz-umag.hr
Vela Luka www.tzvelaluka.hr
Vis - město www.tz-vis.hr
Vodice www.vodice.hr
Vrboska www.vrboska.info
Vrsar www.infovrsar.com
Zadar www.www.tzzadar.hr
Záhřeb www.zagreb-touristinfo.hr
Zaton www.zaton-zd.hr
Živogošće www.zivogosce.hr

Vzhledem k neustále se měnící legislativě, si Vás dovolujeme upozornit, že výše uvedené   informace nemusí být aktuální a platné.

Nafukovací čluny, lodě BOAT007

Telefon:  +420 775 473 808
E-mail: info@boat007.cz

Prodejna v provozu Po-Pá od 9-17

Rosická 653
Praha 9 - Vinoř
Po - Pá: 9-17 hod. 

Informace

Kontakt a prodejna

Doprava a platba

Sledování zásilek

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů

Reklamace

Odstoupení od kupní smlouvy